top of page

Služba konzultace
ISO 27001

Nabízíme odborné konzultační služby, které vám pomohou dosáhnout a udržovat certifikaci ISO/IEC 27001. Naši specialisté vám pomohou revidovat stávající stav vaší dokumentace, politik a procesů, nebo je vytvoří a nastaví tak, aby splňovaly požadavky mezinárodního standardu ISO 27001.

Naše klíčové služby zahrnují:

 • Analýza aktuálního stavu:

  • ​Prověření stávající dokumentace, politik a procesů.

  • Identifikace nedostatků a oblastí k vylepšení.

 • Návrh a implementace ISMS: 

  • ​Návrh a zavedení systému řízení bezpečnosti informací.

  • Vypracování bezpečnostní politiky a kontrolních mechanismů.

 • ​​​Řízení rizik:

  • Identifikace a hodnocení rizik.

  • Návrh a implementace opatření pro zmírnění rizik.

 • Vytvoření dokumentace:

  • Vypracování nezbytné dokumentace podle požadavků ISO 27001.

  • Jasná a srozumitelná dokumentace postupů a politik.

 • Organizace bezpečnosti:

  • Zavedení struktury odpovědností pro řízení bezpečnosti informací.

 • Řízení lidských zdrojů:​

  • Školení zaměstnanců a zajištění jejich povědomí o bezpečnostních zásadách.

 • Fyzická a environmentální bezpečnost:​

  • Ochrana fyzických aktiv před neoprávněným přístupem a hrozbami.

 • Řízení přístupu:​

  • Správa přístupových práv k informacím a systémům.

 • Řízení incidentů:​

  • Procesy pro efektivní řízení a řešení bezpečnostních incidentů.

 • Řízení kontinuity činností:​

  • Plány pro obnovu po havárii a zajištění kontinuity provozu.

 • Soulad s právními předpisy:

  • Dodržování právních, regulačních a smluvních požadavků.

Benefity služby:

 • Soulad s normou: ​Pomůžeme vám se získáním či obnovou certifikace ISO 27001, což zvýší důvěryhodnost vaší organizace.

 • Ochrana informací: ​Efektivní ISMS, které chrání citlivé informace před hrozbami.

 • Zlepšení procesů: ​Optimalizace vašich procesů v oblasti bezpečnosti informací.

 • Školení a podpora: Váš tým bude schopen udržovat vysokou úroveň informační bezpečnosti.

bottom of page