top of page

Správa infrastruktury

V dnešním digitálním světě je bezproblémová funkčnost IT systémů klíčová pro úspěch každé firmy. Nabízíme plnou správu a podporu Vaší IT infrastruktury, včetně návrhu a přípravy serverovny, cloudu, či celého cloudového řešení, což vám umožní soustředit se na vaše hlavní obchodní aktivity. S naší službou získáte garanci 100% funkčnosti hardwaru i softwaru, profesionální dohled nad vašimi servery, klientskými stanicemi a síťovými prvky.

 

Tato služba je ideální pro organizace s jedním a více servery, nebo větším množstvím samostatných PC a je pro ně neefektivní zaměstnávat vlastní specializované správce sítě a nákladně budovat IT oddělení.

Systémová podpora zahrnuje správu serverů, klientských stanic a síťových prvků, jako jsou například firewally a switche, tiskáren, a jejich nepřetržitý monitoring. Součástí jsou síťové periferie a komunikační systémy, čímž zajišťujeme plynulý provoz vaší sítě.

Softwarová podpora nabízí nastavení a optimalizaci síťového operačního systému, instalaci a aktualizaci softwaru, konfiguraci aplikací, zálohování dat a jejich zabezpečení. Pravidelně aktualizujeme antivirovou ochranu, abyste byli chráněni před nejnovějšími hrozbami.

Správa Cloudového prostředí - MS 365, Entra (Azure) – cloudová řešení jsou ideální pro menší a střední firmy, které chtějí používat efektivní nástroje bez velkých investic do IT infrastruktury, zahrnující zakládání uživatelů, přizpůsobení Teams a SharePointu, automatizaci procesů, zabezpečení a zálohování dat, a podporu uživatelů. Zároveň jsme schopni vystavět dedikované Cloudové řešení na míru.

Návrh a optimalizace současného či budoucího řešení. Analýza stavu, design serverové a síťové infrastruktury v rámci implementace služby.

Díky vzdálené správě jsme schopni okamžitě řešit problémy bez nutnosti fyzického zásahu technika. Tato služba je nezávislá na čase dojezdu technika, což vám šetří čas a peníze.

Pro přehlednost a efektivitu vedeme podrobnou dokumentaci o fyzické a softwarové konfiguraci vašeho IT.

Služba je sjednána na dobu neurčitou a platba probíhá formou měsíčního paušálu. Výše paušálu je individuální a závisí na počtu a typu serverů, počtu uživatelů, frekvenci pravidelných návštěv a rychlosti reakce při servisním zásahu.

Shrnutí služby:

  • Systémová podpora: Dohled nad servery, klientskými stanicemi a síťovými prvky (firewally, switche). Cloudovými nástroji, jako MS365.

  • Softwarová podpora OS: Nastavení a optimalizace síťového operačního systému, instalace a aktualizace softwaru, konfigurace aplikací, zálohování a zabezpečení dat, aktualizace antivirové ochrany.

  • Správa Cloudového prostředí: MS 365, Entra (Azure) či řešení bez velkých investic do vlastního SW a HW, či cloud na míru.

  • Vzdálená správa: Okamžité řešení problémů bez fyzického zásahu technika.

  • Dokumentace: Vedení podrobné dokumentace o fyzické a softwarové konfiguraci IT.

  • Smluvní podmínky: Služba na dobu neurčitou, měsíční paušál podle individuálních parametrů.

  • Návrh a optimalizace: Design a implementace serverové a síťové infrastruktury v rámci nasazení služby.

  • Zaměření: Určeno pro firmy s jedním nebo více servery či větším množstvím PC, kde je neefektivní zaměstnávat vlastní správce sítě.

bottom of page