top of page

Cyber
Security

Poskytujeme komplexní kybernetické zabezpečení, které chrání vaši IT infrastrukturu před hrozbami a zajišťuje dodržování bezpečnostních standardů. Naši odborníci vám pomohou identifikovat a mitigovat rizika, monitorovat bezpečnostní incidenty a zajistit kontinuitu a bezpečnost vašich systémů.

Naše klíčové služby zahrnují:

 • Komplexní zabezpečení koncových stanic a serverů: Implementujeme pokročilá bezpečnostní opatření pro ochranu všech zařízení ve vaší síti.

 • Zabezpečení kritických systémů pomocí hardeningu: Posilujeme zabezpečení klíčových systémů infrastruktury proti útokům.

 • Preventivní phishingové kampaně a vzdělávání uživatelů: Realizujeme cvičné phishingové kampaně a školení uživatelů k rozpoznání phishingových útoků.

 • Hodnocení zranitelnosti a analýza rizik: Identifikujeme potenciální hrozby a zranitelnosti vaší IT infrastruktury pro zajištění její ochrany.

 • Monitorování a reakce na bezpečnostní incidenty: Poskytujeme monitorování v reálném čase a rychlou reakci na bezpečnostní hrozby k minimalizaci jejich dopadu.

Strategie a Dodržování Předpisů:

 • Zajištění souladu s předpisy a zavádění standardů: Zajišťujeme dodržování zákonných bezpečnostních předpisů a standardů a provádíme jejich audit.

 • Hodnocení a řízení bezpečnostní politiky: Průběžně hodnotíme a aktualizujeme bezpečnostní politiky, aby byly chráněny před novými hrozbami.

 • Služby certifikovaného CISO: Nabízíme strategické řízení a dohled nad informační bezpečností prostřednictvím služeb certifikovaného Chief Information Security Officera (CISO).

Výhody našich CyberSecurity služeb:

 • Ochrana IT infrastruktury: Komplexní zabezpečení všech zařízení a systémů.

 • Proaktivní přístup: Pravidelné hodnocení zranitelností a analýza rizik.

 • Rychlá reakce na incidenty: Monitorování a okamžitá reakce na bezpečnostní hrozby.

 • Soulad s předpisy: Zajištění plnění zákonných požadavků a bezpečnostních standardů.

 • Vzdělávání uživatelů: Školení zaměstnanců pro lepší povědomí o bezpečnostních hrozbách.

Naši specialisté na kybernetickou bezpečnost jsou připraveni zajistit, aby vaše IT infrastruktura byla chráněna před aktuálními i budoucími hrozbami. Kontaktujte nás a zjistěte, jak můžeme posílit zabezpečení vaší organizace.

bottom of page