top of page
Robot.jpg

Budoucností práce je
digitální pracoviště

Akcelerujte svou digitální transformaci za pomocí našich expertních znalostí

Poskytujeme služby nad klíčovými automatizačními a integračními nástroji, pokrýváme všechny fáze realizace a následnou podporu provozu

Our Services

Naše řešení

Využíváme nejmodernější technologie a metody pro rychlou inovaci firem. Upřednostňujeme neinvazivní přístup, eliminujeme rizika a urychlujeme integraci stávajících a nových řešení.

Integrační řesení

Low-code platforma RunMyProcess (RMP) integruje systémy, navrhuje workflow, zajišťuje bezpečnost a optimalizuje procesy, což zvyšuje produktivitu a spokojenost zákazníků.

AI ​řešení

Specializujeme se na AI řešení, která propojují systémy a automaticky zpracovávají data, což zrychluje finanční a komunikační procesy.

Automatizační řešení

Kombinuje Robotic Process Automation (RPA) a digitální nástroje, zvyšuje produktivitu a kvalitu, snižuje náklady a zlepšuje zákaznickou spokojenost.

Pomáháme těmto skvělým organizacím dosáhnout
lepších výsledků

"Spolupráce našeho interního RPA týmu s vývojáři Hyverr, ztělesňující společnou důvěru a nadšení pro inovace, vedla k robotizaci více než stovky procesů. Tato spolupráce nám uvolnila tisíce pracovních hodin pro strategické úkoly a šetří nám 0,5 mil. EUR ročně." 

 

 Dalibor Pitoňák, Customer Operations Support Manager, Orange Slovakia

"Dlouhodobě spolupracujeme s firmou Hyverr na poskytování RPA služeb. Díky této spolupráci jsme úspěšně automatizovali mnoho našich procesů, což zvýšilo efektivitu naší práce a snížilo dobu vyřizování úkolů. Hyverr se osvědčila jako spolehlivý partner, který nám poskytuje profesionální podporu a vždy přistupuje k našim potřebám s velkým nasazením. Jsme s touto spoluprací velmi spokojeni."

 

Ing. Tomáš Kotyza, MBA, Ředitel Krajského úradu Moravskoslezský kraj

"Naše spolupráce s Hyverr v oblasti automatizace a integrací pracovních postupů účinně snižuje zátěž opakujícími se úkoly s vysokou lidskou pracností. Jsme nesmírně hrdí na naše partnerství s Hyverr a jsme odhodláni podporovat tento trvalý vztah, protože takto vycházíme vstříc potřebám našich zákazníků."

 

Claudia Mirza, CEO, RunMyProcess

bottom of page