top of page

Aplikační
podpora

Naše specializovaná služba aplikační podpory je navržena tak, aby zajistila plynulý provoz a podporu konkrétních aplikací nebo platforem, ať už jsou hostovány v cloudu nebo on-premise. Náš tým se stará o to, aby hardware, operační systémy a servery, na kterých aplikace běží, vždy fungovaly optimálně. Nabízíme komplexní uživatelskou podporu při řešení softwarových a hardwarových problémů a poskytujeme aplikační podporu a poradenství ohledně funkcionalit aplikace.

 

Naše klíčové služby zahrnují:

  • Správa hardwaru/cloudu, na kterém je aplikace provozována:​Postaráme se o infrastrukturu, na které vaše aplikace běží, a zajistíme, že všechny systémy budou vždy aktuální a funkční. To zahrnuje pravidelné aktualizace a údržbu, aby se předešlo možným problémům.

  • Řešení závad v aplikaci v rámci SLA: ​Poskytujeme včasná a efektivní řešení jakýchkoli problémů souvisejících s aplikací, přičemž dodržujeme dohodnuté parametry Servisní úrovně (SLA). Naším cílem je minimalizovat prostoje a zajistit, aby byla vaše aplikace vždy dostupná a fungovala co nejlépe.

  • ​​​Zabezpečení sítě a komunikace: Implementujeme robustní bezpečnostní opatření k ochraně sítě a zajištění bezpečné komunikace mezi všemi komponenty. To zajišťuje, že prostředí, kde vaše aplikace běží, je vždy chráněno před možnými bezpečnostními hrozbami.

  • Podpora uživatelů a poradenství: Naše podpora nekončí pouze u řešení problémů. Nabízíme aplikační podporu, která pomáhá uživatelům s jakýmikoli potížemi, se kterými se mohou setkat, a poskytujeme poradenské služby, které vám pomohou využít plné funkcionality vaší aplikace. To zahrnuje doporučení osvědčených postupů a rady, jak co nejlépe využít schopnosti vašeho softwaru.

Výhody naší aplikační podpory

  • Spolehlivost: Zajistíme, aby vaše aplikace vždy běžela hladce s minimálními prostoji.

  • Bezpečnost:​ Ochráníme prostředí vaší aplikace pomocí špičkových bezpečnostních postupů.

  • Odborná podpora:​ Přístup k odborné podpoře a poradenství pro všechny vaše potřeby týkající se aplikace.

  • Efektivita:​ Udržujeme vaše systémy aktualizované a efektivní, což snižuje riziko neočekávaných problémů.

Náš specializovaný tým je připraven podporovat životní cyklus vaší aplikace od nasazení až po údržbu, aby fungovala efektivně a bezpečně. Kontaktujte nás a zjistěte, jak vám naše služby aplikační podpory mohou přinést užitek.

bottom of page